Valpreventie detectie & training

valpreventieWeleens bang om te vallen?
Vallen is voor veel ouderen een probleem. Naarmate de leeftijd stijgt wordt de kans om te vallen groter en worden de gevolgen ernstiger. Naast de kans op lichamelijk letsel, zoals bijvoorbeeld een gebroken heup, voelen veel mensen die gevallen zijn zich daarna angstig en onzeker. Uit angst voor een volgende val bewegen ouderen zich soms steeds minder en zo kan het zijn dat u steeds meer van uw zelfstandigheid verliest. U kunt daar zelf iets aan doen en wij helpen u daar graag bij.
Informeer naar de mogelijkheden.

Speciaal Edomah programma
Er is een speciaal programma voor mensen met (beginnende) dementie. Edomah staat voor: Edomah staat voor Ergotherapie bij Dementerende Ouderen en hun Mantelzorgers Aan Huis. Deze senioren krijgen vaak te maken met complexe problemen in het dagelijkse leven. Het uitvoeren van eenvoudige dagelijkse handelingen wordt steeds moeilijker, het geheugen vermindert waardoor het initiatief om actief te blijven achteruit gaat. Voor de mantelzorger, vaak de partner, kan dit een grote zorg en belasting zijn.

Met het Edomah programma gaan we na welke activiteiten in het verleden plezier en voldoening gaven voor de oudere én de mantelzorger. Ook wordt bekeken voor welke activiteiten dat nu geldt. Daarna wordt een plan gemaakt hoe de oudere deze activiteiten toch (weer) kan uitvoeren, zo nodig aangepast en eventueel met begeleiding van de mantelzorger. De ergotherapeut leert de mantelzorger hoe de begeleiding het best gegeven kan worden, zodat de dementerende zelf actief blijft.
De behandeling wordt vergoed vanuit de zorgverzekering. Informeer naar de mogelijkheden.

Adviesgesprek aanvragen

Aanmelden valpreventie